Chi tiết

Tuyển gấp cán bộ thiết kế

Quyền lợi được hưởng

+ Lương thỏa thuận khi phỏng vấn

+ Chế độ phúc lợi + bảo hiểm theo quy định 

Yêu cầu công việc

+ Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

+ Lập nhiệm vụ KSTK

+ Thiết kế các dự án san nền, giao thông, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng..

Yêu cầu hồ sơ

+ Lý lịch 

+ Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn

Tin tuyển dụng liên quan