Tuy?n d?ng thng 12

Tuy?n d?ng thng 12

24 công việc được tìm thấy

Tuyển Dụng: Giám Sát Xây Dựng

Công Ty Cỗ Phần Uv
4 tháng trước Hồ Chí Minh - 48,91km Toàn thời gian 12,000,000 ₫ - 14,000,000 ₫/tháng

Kỹ Sư Hạ Tầng Kỹ Thuật

Công Ty Cp-tm-dv Sài Gòn Ánh Dương
7 tháng trước Hồ Chí Minh - 48,91km Toàn thời gian 10,000,000 ₫ - 18,000,000 ₫/tháng

Thư Ký Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt
10 tháng trước Hồ Chí Minh - 48,91km Toàn thời gian 7,000,000 ₫ - 12,000,000 ₫/tháng

Giám Sát Thi Công

Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt
10 tháng trước Hồ Chí Minh - 48,91km Toàn thời gian 10,000,000 ₫ - 15,000,000 ₫/tháng

Kỹ Sư Qs Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt
10 tháng trước Hồ Chí Minh - 48,91km Toàn thời gian 10,000,000 ₫ - 15,000,000 ₫/tháng

Kỹ Sư Shop Drawing

Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt
10 tháng trước Hồ Chí Minh - 48,91km Toàn thời gian 10,000,000 ₫ - 15,000,000 ₫/tháng

Chỉ Huy Trưởng

Công Ty SX Và Tm Quân Đạt
1 năm trước Hồ Chí Minh - 48,91km Toàn thời gian Thương lượng

Giám Sát – Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty CP Xây Dựng Winam
1 năm trước Hồ Chí Minh - 48,91km Toàn thời gian 8,000,000 ₫ - 10,000,000 ₫/tháng

Bạn đang tìm một công việc ?

Tải lên hồ sơ của bạn và dễ dàng nộp từ bất kỳ thiết bị nào!
Cập nhật hồ sơ của bạn